Căutare

Conținut principal

  • Înscriere
  • Intrare în cont

Drepturi de autor

Print page

Drepturi de autor

Condiții de utilizare pentru site-ul

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, D - 40882 Ratingen, Germania (aici: "Mitsubishi Electric Factory Automation Europe"), pune la dispoziție pagina web: ro3a.mitsubishielectric.com (aici: "Site-ul"). Site-ul se referă la Mitsubishi Factory Automation (de asemenea, "Mitsubishi Automation" sau "FA") pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa (aici: "EMEA"). Pentru dumneavoastră site-ul conține anumite oferte și conținuturi (aici: "Conținut" sau "Ofertă"). Prin folosirea acestui site, sunteți de acord să respectați acești termeni și aceste condiții de utilizare generală =Allgemeine Nutzungsbedingungen (aici: "ANB"). Vă rugăm să rețineți, că pentru un anumit conținut și pentru protecția datelor, se aplică condiții suplimentare speciale.

1.

Aplicarea acestor ANB

Pentru utilizarea site-ului de utilizator sunt valabile numai aceste ANB. Nu acceptăm alte condiții speciale de utilizare.

2.

Servicii acordate de Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

Acest site este o ofertă voluntară și gratuită acordată de Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe pune la dispoziție utilizatorului conținutul, conform propriei sale aprecieri. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe are în mod special dreptul să modifice oricând conținutul (chiar și temporar) sau să oprească anumite conținuturi sau site-ul întreg (chiar și temporar) pentru un utilizator individual sau pentru toți utilizatorii, fără să anunțe în prealabil și să explice motivele. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe poate utiliza o terță parte sau serviciile unei terțe părți pentru a oferi serviciile sale legate de site-ul web.

Acest site poate conține hyperlink-uri spre conținuturile site-urilor web ale părții terțe. Nu avem nici un control asupra conținutului terților, care pot fi accesați prin asemenea link-urile respective. Conținutul terților nu face parte din oferta lui Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Utilizarea site-ului și a conținutului, drepturile de utilizare

Utilizarea acestui site este permisă numai pentru acte/acțiuni legale. Utilizatorului nu-i este permis să folosească conținutul într-un mod care ar putea conduce la prejudicii pentru Mitsubishi Electric Factory Automation Europe sau pentru Mitsubishi Electric Factory Automation Europe conform §§ 15 și următoarele din legea companiilor afiliate (asemenea asociații afiliate, aici: "Afiliați"). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe acordă utilizatorului un drept ne-exclusiv, ne-transferabil pentru uzul personal al conținutului limitat la folosire internă de afaceri în legătură cu achiziții (potențiale) de la afiliați. Utilizatorul nu are dreptul nici să copieze nici să prelucreze conținutul, atâta vreme cât acest lucru nu este necesar, pentru ca să folosească conținutul în maniera specificată prin contract. Utilizatorului nu-i este permis să divulge conținutul, să-l pune la dispoziția publicului, să-l vândă sau să-l concesioneze sau închirieze. Drepturile de utilizare, care nu sunt acordate formal utilizatorului, rămân în mod expres în posesia lui Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Utilizatorul trebuie să despăgubească pe Mitsubishi Electric Factory Automation Europe și / sau pe Afiliți de toate daunele suferite pe care Mitsubishi Electric Factory Automation Europe și / sau Afiliații le suferă astfel, pentru că site-ul web și / sau conținutul sunt folosite contrar acestor ANB = condiții de utilizare generale.

4.

Conformitatea cu reglementările controlului de export

Utilizatorul trebuie să respecte toate reglementările normelor de control de export și re-export aplicabile la nivel național și internațional (de exemplu: în termeni de materiale tele-încărcate). Înaintea fiecărui transfer sau transport de materiale relevante, utilizatorul trebuie să controleze în mod special și să asigure prin mijloace adecvate, că nu se încălcată nici o hotărâre pronunțată de Uniunea Europeană, de Statele Unite ale Americii și / sau un embargo dat ONU. Ca răspuns corespunzător, utilizatorul îi va aduce la cunoștință lui Mitsubishi Electric Factory Automation Europe toate informațiile relevante disponibile cu privire la încălcările posibile ale legilor de control de export pentru ca acestea să fie examinate în legătură cu activitățile utilizatorului. (de exemplu: prin autoritățile competente sau Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Garanția, limitarea răspunderii

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe are răspundere nelimitată pentru intenție, în cazurile de neglijență gravă, de tăinuire frauduloasă a unei deficiențe și pentru reclamațiile conform legii răspunderii pentru produse. Sunt excluse orice alte responsabilități ulterioare din partea lui Mitsubishi Electric Factory Automation Europe și pretențiile posibile de garanție ale utilizatorului. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nu cedează/transmite nici o garanție. Limita răspunderii este valabilă și pentru angajați, pentru reprezentanții legali, și agenții/subcontractorii de la Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Alegerea legii

Aceste ANB sunt supuse jurisprudenței germane cu excepția Convenției ONU (CISG = Contracts for the International Sale of Goods.) = (Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor pentru Vânzarea Internațională de Bunuri) pentru vânzarea de bunuri.

Sus